miércoles, 2 de junio de 2010

Resum del curs

Durant aquest curs hem fet activitats i treballs molt didàctics que ens ha fet estar tots més atents i aprendre millor.
El primer trimestre el vam començar amb una petita introducció a les ciències per al món contemporani, on cadascun deia que era per a ell la ciència i quina importància tenia per a nosaltres, vam aprendre la diferència que hi havia entre la veritat dels científics i la veritat absoluta i ens vam poder introduir més en aquest món.

Per començar amb força és va decidir fer un treball sobre un tema que va estar molt de moda i del qual tothom treia les seves conclusions sense saber gaire del tema, la Grip A, ens vam ajuntar per grups d’especialistes i quan teníem les nostres activitats fetes i les nostres conclusions ens vam ajuntar per grups, cadascun tenia que explicar-li als companys que havia descobri’t i després d’això vam fer uns exàmens sobre el que ens van explicar, teníem que presentar una tesis sobre la Grip A.


A continuació cada grup va escollir una malaltia, després de distribuir-nos les tasques ens vam ajuntar per explicar-nos la nostra informació i per fer un powerpoint i esposar la nostra malaltia.
Continuant amb el tema de les malalties vam començar a parlar sobre les enfermetats hereditàries, ens vam informar sobre el que són i com es transmeten. Vam fer exercicis sobre els gens femenins i masculins i esquemes sobre els fills portadors i els fills sans.
Vam veure els passos per fer una fecundació in vitro, vam aprendre per a què s’utilitza aquesta tècnica de reproducció assistida i per que no una inseminació artificial.
Ens van repartir una sèrie d’articuls on hi havien dos casos de nens amb leucèmia mielomonocítica, i vam fer un petit debat sobre si està vem d’acord o no a que morissin unes cèl·lules per salvar la vida d’uns nens.
Vam parlar sobre la clonació, per què es feia i com és clonen als animals, posa’n l’exemple de l’ovella Dolly.
Després de parlar de les enfermetats vam començar el segon trimestre juntament amb el tema de l’Univers, vam estudiar la ciència i les pseudociències, la diferència de l’astronomia amb l’astrologia, vam fer debats sobre com és va crear la Terra i si som pols d’estels i vam estudiar les teories d’alguns astrònoms que donaven la seva opinió sobre les fases de la Lluna, el centra de l’Univers i les òrbites reals planetàries, vam veure diversos documental on ens mostraven que l’Univers és molt gran.


Vam continuar parlant sobre la Terra, les seves plaques i l’interior, els moviments que fan i totes les seves conseqüències: terratrèmols, tsunamis, volcans,etc.
Després vam parlar sobre l’origen de la vida, de l’ésser humà i de l’evolució.
Vam estudiar les teories de Darwin, Lammarck entre altres, les diferències entre el creacionisme i l’evolucionisme i vam debatir. Vam veure els experiments que feien com la generació espontània de Louis Pasteur o la síntesi prebiòtica de Stanley Miller.
Vam fer grups de quatre, on els experts és dividien en: creacionisme, proves de l’evolució, mecanismes de l’evolució i l’origen i l’evolució de l’ésser humà, vam fer activitats, dossiers i resums sobre el nostre tema i després de mostrar el nostre treballs als companys de grup, vam fer tots un petit examen sobre el que haviem aprés.
Cada grup tenia que escollir un tema i enforcar-lo d’una manera innovadora per després compartir-la amb els companys de classe.Llavors vam començar el tercer trimestre parlant de fer grups i que cadascun agafes un tema: energètica, aigua, transport i residus, i fes una auditoria, vam fer càlculs, enquestes per les classes, gràfics, treballs i exposicions, encara que ens va costar una mica ja que són uns temes molt amplis i era el primer cop que ho fèiem, però ha sigut u
na gran experiència que ens a ensenyat molt.

Vam acabar amb els perills que suposa navegar per Internet, primer vam parlar sobre els diversos llocs d’Internet on nosaltres posem les nostres dades i després la gent pot saber tot el que vulgui de nosaltres. Vam buscar si posant el nostre nom a Internet sortia alguna cosa i després vam veure un documental on s’explicava molt bé aquet tema, l’objectiu era agafar el nom i cognoms d’algun conegut i investigar si surt l’informació d’ell per Internet, a partir d’aquest moment la presentadora contacta a diversos detectius, amb hackers i anirà a l’empresa de Google.


Durant tot el curs em pogut fer ús d’un blog sobre les ciències que ens ha ajudat molt a tots sobretot a expressar les nostres opinions fora l’institut, una de les activitats didàctiques que més m’ha agradat a sigut fer un post sobre el tema que tu vulguis relacionat amb la ciència i després publicar-lo al blog.

No hay comentarios:

Publicar un comentario